Ďakujeme :)

Už teraz sa tešíme na jeseň 2018!

Nultý ročník vyzeral takto: 

Workshopy

Virtuálna realita

Drony, Ozoboti...

Čiastkové súťaže

Jedna z organizačných porád

Predstavenie zadaní a štart

Tvorba

Catering

,,Zobuď sa ak spíš"

Vyhodnotenie