Zloženie poroty a postup hodnotenia 

Riešenia budú hodnotené kvalifikovanou porotou, ktorej členovia budú predstavení na začiatku podujatia. Porota posúdi každé riešenie na základe nasledujúcich kritérií:

 

Inovatívnosť

Grafický zážitok

Držanie sa stanovenej témy (tú si sám predstavíš na začiatku akcie)

Využiteľnosť v praxi

 

Riešenia budú vyhodnotené priradením známky od 1 (jeden) do 10 (desať) za každé kritérium, pričom väčší počet bodov reprezentuje lepšie hodnotenie.  

Tím s najvyšším počtom bodov vyhráva. Ohodnotené budú prvé 3 (tri) miesta pre študentov a 1 až 3 tímy profesionálov.

Priradenie výsledkov, a tým aj výber víťazných tímov bude konečný, nespochybniteľný a výhradne na uvážení poroty.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien nastane v deň konania Hackathonu, na jeho konci.